Kết Quả VN - Kết Quả Xổ Số 3 Miền, XS, KQXS, XSKT Nhanh Nhất

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 23/02/2024

 • 04 17 19 27 28 36

  Giá trị Jackpot: 55,896,580,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 55,896,580,500
  Giải nhất 49 10.000.000
  Giải nhì 1,873 300.000
  Giải ba 30,676 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 21/02/2024

 • 02 08 14 19 24 42

  Giá trị Jackpot: 50,440,757,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 50,440,757,500
  Giải nhất 62 10.000.000
  Giải nhì 2,039 300.000
  Giải ba 31,908 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 18/02/2024

 • 05 19 20 21 24 40

  Giá trị Jackpot: 45,166,929,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 45,166,929,000
  Giải nhất 25 10.000.000
  Giải nhì 1,537 300.000
  Giải ba 26,502 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 16/02/2024

 • 06 10 16 20 40 42

  Giá trị Jackpot: 40,113,943,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 40,113,943,000
  Giải nhất 30 10.000.000
  Giải nhì 1,612 300.000
  Giải ba 26,434 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 14/02/2024

 • 08 09 11 12 40 44

  Giá trị Jackpot: 35,490,259,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 35,490,259,000
  Giải nhất 36 10.000.000
  Giải nhì 1,388 300.000
  Giải ba 23,756 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 11/02/2024

 • 07 18 31 33 35 41

  Giá trị Jackpot: 31,449,479,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 31,449,479,500
  Giải nhất 21 10.000.000
  Giải nhì 1,349 300.000
  Giải ba 22,912 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 07/02/2024

 • 17 21 24 25 39 42

  Giá trị Jackpot: 26,679,187,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 26,679,187,500
  Giải nhất 35 10.000.000
  Giải nhì 1,307 300.000
  Giải ba 21,997 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 04/02/2024

 • 09 15 21 29 33 39

  Giá trị Jackpot: 23,589,111,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 23,589,111,000
  Giải nhất 40 10.000.000
  Giải nhì 1,386 300.000
  Giải ba 21,404 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 02/02/2024

 • 01 15 29 31 32 34

  Giá trị Jackpot: 21,772,445,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 21,772,445,000
  Giải nhất 14 10.000.000
  Giải nhì 861 300.000
  Giải ba 16,457 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 31/01/2024

 • 09 11 15 35 38 41

  Giá trị Jackpot: 19,563,269,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 19,563,269,500
  Giải nhất 26 10.000.000
  Giải nhì 1,174 300.000
  Giải ba 18,807 30.000