Kết Quả VN - Kết Quả Xổ Số 3 Miền, XS, KQXS, XSKT Nhanh Nhất

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 14/06/2024

 • 10 24 25 26 30 41

  Giá trị Jackpot: 0 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0
  Giải nhất 0 10.000.000
  Giải nhì 0 300.000
  Giải ba 0 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 12/06/2024

 • 01 02 08 13 26 34

  Giá trị Jackpot: 41,467,525,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 41,467,525,000
  Giải nhất 37 10.000.000
  Giải nhì 1,269 300.000
  Giải ba 23,072 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 09/06/2024

 • 04 05 28 32 37 42

  Giá trị Jackpot: 36,917,178,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 36,917,178,000
  Giải nhất 30 10.000.000
  Giải nhì 1,352 300.000
  Giải ba 22,740 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 07/06/2024

 • 15 19 24 25 27 39

  Giá trị Jackpot: 32,584,730,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 32,584,730,500
  Giải nhất 27 10.000.000
  Giải nhì 1,436 300.000
  Giải ba 23,080 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 05/06/2024

 • 11 25 28 33 34 45

  Giá trị Jackpot: 28,609,380,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 28,609,380,500
  Giải nhất 16 10.000.000
  Giải nhì 1,172 300.000
  Giải ba 20,654 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 02/06/2024

 • 02 07 13 23 25 45

  Giá trị Jackpot: 24,397,894,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 24,397,894,000
  Giải nhất 18 10.000.000
  Giải nhì 1,280 300.000
  Giải ba 20,952 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 31/05/2024

 • 04 08 15 23 31 40

  Giá trị Jackpot: 22,426,387,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 22,426,387,500
  Giải nhất 30 10.000.000
  Giải nhì 1,282 300.000
  Giải ba 18,951 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 29/05/2024

 • 04 21 25 27 35 39

  Giá trị Jackpot: 20,570,219,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 20,570,219,000
  Giải nhất 24 10.000.000
  Giải nhì 1,113 300.000
  Giải ba 19,594 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 26/05/2024

 • 04 09 11 14 19 27

  Giá trị Jackpot: 18,585,169,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 18,585,169,500
  Giải nhất 27 10.000.000
  Giải nhì 1,412 300.000
  Giải ba 22,096 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 24/05/2024

 • 02 14 15 17 23 40

  Giá trị Jackpot: 16,892,502,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 16,892,502,000
  Giải nhất 20 10.000.000
  Giải nhì 996 300.000
  Giải ba 17,103 30.000