Kết Quả VN - Kết Quả Xổ Số 3 Miền, XS, KQXS, XSKT Nhanh Nhất

Xổ số Power Thứ 7 ngày 15/06/2024

 • 05 10 14 20 26 51 36

  Giá trị Jackpot 1: 0 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 0 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0
  Jackpot 2 | 0
  Giải nhất 0 40.000.000
  Giải nhì 0 500.000
  Giải ba 0 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 13/06/2024

 • 08 39 45 47 49 51 16

  Giá trị Jackpot 1: 64,999,817,400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,634,822,650 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 64,999,817,400
  Jackpot 2 | 0 3,634,822,650
  Giải nhất 16 40.000.000
  Giải nhì 789 500.000
  Giải ba 16,402 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 11/06/2024

 • 13 16 21 30 32 39 53

  Giá trị Jackpot 1: 62,127,460,650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,315,671,900 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 62,127,460,650
  Jackpot 2 | 0 3,315,671,900
  Giải nhất 19 40.000.000
  Giải nhì 887 500.000
  Giải ba 18,295 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 08/06/2024

 • 13 16 32 33 35 43 42

  Giá trị Jackpot 1: 59,286,413,550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,583,225,100 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 59,286,413,550
  Jackpot 2 | 1 3,583,225,100
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 914 500.000
  Giải ba 17,872 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 06/06/2024

 • 18 26 38 39 47 51 55

  Giá trị Jackpot 1: 56,657,129,250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,291,082,400 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 56,657,129,250
  Jackpot 2 | 0 3,291,082,400
  Giải nhất 18 40.000.000
  Giải nhì 772 500.000
  Giải ba 17,171 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 04/06/2024

 • 01 02 07 10 13 19 24

  Giá trị Jackpot 1: 54,037,387,650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,553,778,750 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 54,037,387,650
  Jackpot 2 | 1 3,553,778,750
  Giải nhất 18 40.000.000
  Giải nhì 1,221 500.000
  Giải ba 21,813 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 01/06/2024

 • 06 24 30 31 47 49 01

  Giá trị Jackpot 1: 51,723,546,150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,296,685,250 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 51,723,546,150
  Jackpot 2 | 0 3,296,685,250
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 706 500.000
  Giải ba 14,445 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 30/05/2024

 • 04 07 08 12 23 31 45

  Giá trị Jackpot 1: 49,053,378,900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,674,090,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 49,053,378,900
  Jackpot 2 | 1 4,674,090,000
  Giải nhất 29 40.000.000
  Giải nhì 1,092 500.000
  Giải ba 19,617 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 28/05/2024

 • 01 25 29 37 40 54 50

  Giá trị Jackpot 1: 47,522,322,750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,503,972,650 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 47,522,322,750
  Jackpot 2 | 0 4,503,972,650
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 628 500.000
  Giải ba 15,067 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 25/05/2024

 • 15 22 38 39 43 53 20

  Giá trị Jackpot 1: 44,500,277,100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,168,189,800 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 44,500,277,100
  Jackpot 2 | 0 4,168,189,800
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 547 500.000
  Giải ba 12,607 50.000